Једно Здравље - Вектори и Клима

Центар Изузетних вредности

ЕYWA – Добитник ‘EIC Horizon 2020 Prize’ Награде
Техника Стерилних инсеката (SIT)
ИСИДОРе

CEOH – учесник пројекта, добитника прве награде Европског савета за иновације (EIC Horizon Prize) за најуспешнији европски пројекат прогнозе и раног упозорења на избијање епидемија. Заједно са партнерима из Грчке,

//
May 28, 2022

Као део интегрисаног сузбијања штеточина, техника стерилних инсеката (SIT) има за циљ да смањиброј комараца и тиме потенцијално заустави ширење болести у циљаном подручју. Због тога ћемоу 2022. организовати пилот

//
May 28, 2022

ИСИДОРе: Нови Приступ истраживању спремности за пандемију у европи ИСИДОРе – „Интегрисане услуге за истраживање појаве заразних болести“ званично је покренут данас. Велики пројекат који финансира ЕУ вредан 21 милион

//
March 14, 2022

Све што сте желели да знате о инвазивним комарцима

Шта су и како живе инвазивни комарци?

Стандардна процедура за употребу овипозиционих клопки за сакупљање јаја инвазивних комараца

Уклањања изворишта инвазивних комараца

Центар за векторске болести и ефекте климатских промена у оквиру концепта свеобухватно здравље

Са седиштем на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду, акредитован је одлуком  Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије а Нaциoнaлни сaвeт зa нaучни и тeхнoлoшки рaзвoj је донео акт о додели статуса ЦEНTРА ИЗУЗETНИХ ВРEДНOСTИ (ЦИВ).

У саставу “Центра за векторе болести и ефекте климатских промена у оквиру концепта свеобухватно здравље” налазе се истраживачи из области метеорологије/климатологије, ветеринарске медицине, екотоксикологије, фитофармације, социологије и медицинске ентомологије (чланови “Лабораторије за медицинску и ветеринарску ентомологију”).

Концепт `свеобухватно здравље` (=Једно здравље)`

Концепт „Свеобухватно здравље“ подржава идеју да је успешна борба против фактора који негативно утичу на здравље људи и животиња, као и на животну средину, могућа само уколико се успостави добра интердисциплинарна и међуинституционална комуникација и сарадња. „Свеобухватно здравље“ има за циљ да холистичким приступом смањи ризике по здравље људи и животиња, као и чиниоце који негативно утичу на животну средину и друштво. 

Вектори и Клима

Све интензивнија међународна трговина и путовања, тј. проток роба и људи, дају векторима (преносиоцима болести) прилику да брзо путују светом, а климатске промене им омогућавају да се настане и активно шире на нова подручја, раније неповољна за њихов опстанак.

 Са векторима, животињама и људима путују и патогени проузроковачи маларије, грознице Западног Нила, денге, чикунгуње и зике. Више од 80% глобалне популације живи у подручјима у којима постоји ризик од најмање једне опасне векторске болести, са више од 700.000 смртних случајева на глобалном нивоу (СЗО, 2020). Само од болести које преносе комарци сваке године буде заражено преко 500 милиона људи.

 Србија је по броју неуроинвазивних случајева грознице Западног Нила међу водећим државама Европе.